İdil ben. Öyle yaşıyorum işte.

Kime gidersin canın yandığında? En sevdiğine mi? Seni en çok sevene mi?

Kime gidersin canın yandığında? En sevdiğine mi? Seni en çok sevene mi?

(Kaynak: iwant2cry, kivircikbaterist gönderdi)

Notes
3840
Posted
4 gün önce
ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter