Birthday Countdown
a:link, a:visited, a:active {
Fire and Blood
İdil ben. İstanbuldayım. Şiir pek sevmem fakat Shakespear hayranıyım. Mitolojiyi çok severim.
Home Theme Soran yok ama hadi neyse...

Benim ismimi duyduğunda aklından ne geçtiğini çok merak ediyorum.

(Kaynak: cokseviyosundimi, kaykaycibayan gönderdi)

Bakın her kız için söylemiyim ama ben ve benim gibi kızlar Erkeklerin dış görünüşüne değil, parasına değil, marka giyinmesine hiç değil. Biz erkeklerin yanımızda nasıl hareket ettiğine nasıl konuştuğuna diğer insanlara nasıl davrandıklarına bakarak aşık oluruz. Biz gülüşe bakarız. Biz kalbine aşık oluruz kaslarına değil.

(Kaynak: kremsantisever, smellssea gönderdi)

Saçımı sağlam kulaklıkla toplamışım diğeri çalışmıyo ve ben saçımı açmaya üşeniyorum birisi yardım gönderebilir mi?

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter