Fire and Blood
İdil ben. İstanbuldayım. Şiir pek sevmem fakat Shakespear hayranıyım. Mitolojiyi çok severim.
Home Theme Soran yok ama hadi neyse...

Çirkin insanlar, güzel insanlar onları fark etsinler diye olmadık şeyler yaparlar. Bizler görünmez olmaya o kadar alışmışız ki güzel insanın sadece tek bir bakışıyla ona umutsuzca aşık oluruz.

(Kaynak: zirhiolmayanironman, zirhiolmayanironman gönderdi)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter