Birthday Countdown
a:link, a:visited, a:active {
şapka aşığı
İdil ben. Yunan mitolojisine aşığım.
The Fray, Arctic Monkeys, Three Days Grace.
Home Theme Soran yok ama hadi neyse...

Sen gülme amınakoyim. Çok güzel gülüyon kıskanıyom sonra.

(Kaynak: zirhiolmayanironman)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter